ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ และข้อแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะหมอกควัน
      ประชาสัมพันธ์
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ และข้อแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะหมอกควัน
เอกสารดาวน์โหลด
        คำแนะนำการปฏิบัติตัว  [17 Kb]
        คำแนะนำหมอกควัน  [220 Kb]
        ผลกระทบมลพิษในอากาศ  [36 Kb]
        ภาวะหมอกควัน  [79 Kb]
 
วันที่ : 05 มีนาคม 2558 เวลา 16:57 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ