การรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันและไฟป่า และการประมาณค่าการมองเห็น
      ไฟล์นำเสนอ 

การรายงานผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันและไฟป่า

และการประมาณค่าการมองเห็นหรือทัศนียภาพที่มองเห็น

วันที่ 5 มีนาคม 2558 
เอกสารดาวน์โหลด
        การประชุม VDO Conference หมอกควัน 5 มี.ค. 58  [127 Kb]
 
วันที่ : 05 มีนาคม 2558 เวลา 15:37 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ