ทะเบียนรายชื่อร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ CFGT ประจำปี 2557
      ดาวน์โหลดทะเบียนรายชื่อร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557
เอกสารดาวน์โหลด
        ทะเบียนรายชื่อร้านอาหารและแผงลอย ปี 2557  [419 Kb]
        สรุปจำนวนร้านอาหารและแผงลอย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557  [14 Kb]
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:45 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ