เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562
      การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang Mai Provincial Supporter Executive Board) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562   [1,199 Kb]
 
วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]