สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
      สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียด  [23 Kb]
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  [22 Kb]
        บันทึกข้อความ  [23 Kb]
 
วันที่ : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:52 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]