เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนความรู้ และการซ้อมแผน MCATT จังหวัดเชียงใหม่”
      ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนความรู้ และการซ้อมแผน MCATT  จังหวัดเชียงใหม่”  วันที่ศุกร์ที่  24   พฤษภาคม   2562 ณ  ห้องประชุมอินทนนท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        การใช้แบบคัดกรองทางสุขภาพจิตของทีมวิกฤตสุขภาพจิต  [5,615 Kb]
         คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 http://bit.ly/2FF2EZe  [300 Kb]
        (ร่าง)แผนบริหารจัดการทีม MCATT  [5,789 Kb]
        ทีม MCATT 62  [1,274 Kb]
        1.24may62  [1,186 Kb]
        กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนความรู้ และการซ้อมแผน MCATT จังหวัดเชียงใหม่”   [162 Kb]
 
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:29 น.   แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:33 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]