แนวทางการรายงานข้อมูลการฆ่าตัวตาย รง506S
      คู่มือรายงานการฆ่าตัวตาย รง506s v.10 และ แบบฟอร์มการรายงานการฆ่าตัวตาย
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการขอรับค่าตอบแทนในการลงข้อมูล รง 506S ออนไลน์ (PDF)  [236 Kb]
        แบบฟอร์มการขอรับค่าตอบแทนในการลงข้อมูล รง 506S ออนไลน์ (word)  [32 Kb]
        คู่มือรายงานการฆ่าตัวตาย รง506s v.10  [1,870 Kb]
        ไม่เสียชีวิต (PDF)  [235 Kb]
        ไม่เสียชีวิต (word)  [192 Kb]
        เยี่ยมบ้าน (PDF)  [125 Kb]
        เยี่ยมบ้าน (word)  [175 Kb]
        เสียชีวิต (PDF)  [229 Kb]
        เสียชีวิต (word)  [190 Kb]
        From_Username-Passwords 506S (PDF)  [212 Kb]
        From_Username-Passwords 506S (word)  [45 Kb]
 
วันที่ : 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:59 น.   แก้ไขล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:17 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]