แจ้งแนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก จ.เชียงใหม่ ปี 2562
      1. แบบรายงานบริการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่ (ก1ก2)
 
2. แนวทางการประเมินและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด

3. แนวทางการคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเชียงใหม่
ฉบับปรับปรุง
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเชียงใหม่  [44 Kb]
        แนวทางการประเมินและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด (fast tract PPH)  [298 Kb]
        แบบรายงานบริการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่ (ก1ก2)  [44 Kb]
 
วันที่ : 09 เมษายน 2562 เวลา 17:48 น.
ผู้บันทึก : นางทิวาพร ผลวัฒนะ  [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]