ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมีนาคม 2562
      แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี CT scan/MRI เดือนมีนาคม 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        6203 ข้อมูลเรียกเก็บ CT MRI มี.ค.62  [266 Kb]
 
วันที่ : 09 เมษายน 2562 เวลา 11:46 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]