ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำชอสินเชื้อกองทุน
      สำนักงานอุตสาหกรรมเชียงใหม่ส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำชอสินเชื้อกองทุน]  [476 Kb]
 
วันที่ : 05 เมษายน 2562 เวลา 16:16 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]