เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
      เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  [1,641 Kb]
        แบบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"(เพิ่มเติม) วันที่18 กรกฏาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนี  [4,571 Kb]
 
วันที่ : 03 เมษายน 2562 เวลา 16:17 น.
ผู้บันทึก : นางวันเพ็ญ คำวัง  [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]