ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0262 / Claim_ER0262
      ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0262 / Claim_ER 0262
เอกสารดาวน์โหลด
        claim_ER 0262  [285 Kb]
        claim_refer 0262  [3,160 Kb]
 
วันที่ : 03 เมษายน 2562 เวลา 15:36 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]