ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2562 รอบที่ 1,2
      รอบที่ 1,2
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อมูล update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว cm_fo มีค 62  [1,202 Kb]
        update cm_fo รอบที่ 2  [7 Kb]
        update cm_fo รอบที่ 1  [54 Kb]
 
วันที่ : 03 เมษายน 2562 เวลา 15:22 น.   แก้ไขล่าสุด : 22 เมษายน 2562 เวลา 13:40 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]