สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 12 (2562)
      สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 12 (2562)
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 12 (2562)  [1,967 Kb]
 
วันที่ : 03 เมษายน 2562 เวลา 13:35 น.
ผู้บันทึก : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]