ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่
      ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Link ภาพ >> https://goo2url.com/pUwuL
 
วันที่ : 02 เมษายน 2562 เวลา 10:25 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]