รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
      รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://bps.moph.go.th/new_bps/node/447
 
วันที่ : 02 เมษายน 2562 เวลา 10:12 น.
ผู้บันทึก : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]