สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562 (ครุภัณฑ์)
      สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562 (ครุภัณฑ์)
เอกสารดาวน์โหลด
        สขร.1 มีค.62  [60 Kb]
 
วันที่ : 29 มีนาคม 2562 เวลา 16:24 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]