ระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
      ระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ ชั้น 2 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการตรวจราชการและข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  [195 Kb]
        สรุปตรวจราชการกระทรวง คณะที่ 3  [2,447 Kb]
        สรุปตรวจราชการกระทรวง คณะที่ 2  [9,370 Kb]
        สรุปตรวจราชการกระทรวง คณะที่ 1   [3,037 Kb]
        Agenda   [243 Kb]
 
วันที่ : 27 มีนาคม 2562 เวลา 16:32 น.   แก้ไขล่าสุด : 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:12 น.
ผู้บันทึก : MissPhraeophan Punchaidee  [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]