เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1/2562
      ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร(Chiang Mai Provincial Supporter Executive Board) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 28 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1/2562   [931 Kb]
 
วันที่ : 27 มีนาคม 2562 เวลา 15:03 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]