เอกสารประกอบการประชุม28-29 มีนาคม 2562
      ทันตสุขศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด
        ทันตสุขศึกษาและการอ่านฉลาก  [9,127 Kb]
        เอกสารประกอบการประชุม ของ อ.ศิรินาถ  [14 Kb]
        ความฉลาดทางสุขภาพช่องปากและสภาวะสุขภาพช่องปาก   [3,472 Kb]
 
วันที่ : 26 มีนาคม 2562 เวลา 14:41 น.   แก้ไขล่าสุด : 02 เมษายน 2562 เวลา 10:34 น.
ผู้บันทึก : นางวันเพ็ญ คำวัง  [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]