รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (PA 6 เดือน)
      รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (PA 6 เดือน)  
1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงาน PA 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่) pdf  [138 Kb]
        รายงาน PA 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (จังหวัดเชียงใหม่)   [1,505 Kb]
        From PA ไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)   [1,478 Kb]
 
วันที่ : 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:40 น.   แก้ไขล่าสุด : 09 เมษายน 2562 เวลา 17:13 น.
ผู้บันทึก : MissPhraeophan Punchaidee  [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]