การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ด้านสาธารณสุข
      วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลแม่อาย และศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        โครงการร้อยใจรักษ์  [2,174 Kb]
        โครงการร้อยใจรักษ์ ด้านสาธารณสุข(คพสอ.แม่อาย)  [13,183 Kb]
        CBTx อาสาทำดี (สบยช.)  [6,216 Kb]
        กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ด้านสาธารณสุข”  [138 Kb]
 
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:22 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน  [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]