ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบกลาง 2561)
      จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนปฏิบัติการซื้อจ้างฯ  [146 Kb]
 
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:13 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]