ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562
      ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562 
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ตก.3 (จังหวัดเชียงใหม่) Final  [297 Kb]
        แบบรายงาน ตก.3 (สสจ.)  [180 Kb]
        ผลสอบทานระบบบริหารจัดการ รพ.สารภี  [270 Kb]
        แบบรายงาน ตก.3 ผลสอบทานระบบบริหารจัดการ รพ.สารภี  [22 Kb]
        ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562   [107 Kb]
 
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:28 น.   แก้ไขล่าสุด : 10 เมษายน 2562 เวลา 15:30 น.
ผู้บันทึก : MissPhraeophan Punchaidee  [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]