รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
      รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        นวดเพื่อสุขภาพ 30 ต.ค. 58  [375 Kb]
        นวดเพื่อเสริมสวย 30 ต.ค. 58  [44 Kb]
        สปาเพื่อสุขภาพ ณ 30 ต.ค 58  [104 Kb]
 
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ