แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง
      ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เงินงปม.กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนจัดซื้อ  [836 Kb]
 
วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:09 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]