แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
      รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบสสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562  [66 Kb]
 
วันที่ : 31 มกราคม 2562 เวลา 10:46 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]