แผนจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง
      แผนจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนจัดจ้าง  [229 Kb]
 
วันที่ : 23 มกราคม 2562 เวลา 17:38 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]