ประกาศรับสมัครสอบผู้ดำเนินการสปาและโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER)
      โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -14 พฤกษภาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศการรับสมัคร  [1,784 Kb]
        โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8  [1,103 Kb]
 
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16:53 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ