รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
      สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
เอกสารดาวน์โหลด
        นวดเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557  [206 Kb]
        นวดเสริมสวย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557  [61 Kb]
        สปาเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557  [154 Kb]
 
วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 เวลา 15:01 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ