หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มและแนวทางประเมินผลงานสำหรับบุคคลที่ได้ีับการประกาศรายชื่อฯ  [5,054 Kb]
        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ  [3,147 Kb]
 
วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13:43 น.
ผู้บันทึก : -ทรัพยากร -  [สสจ.เชียงใหม่ : ทรัพยากรบุคคล]