เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7/2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang Mai Provincial Supporter Executive Board) ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7/2561   [0 Kb]
 
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:58 น.   แก้ไขล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:05 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]