รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6/2561
      วันที่ 20 กันยายน  2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุม 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6/2561  [943 Kb]
 
วันที่ : 26 กันยายน 2561 เวลา 17:17 น.   แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2561 เวลา 11:40 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]