ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดนัำเสียรพ.แม่อาย
      ราคากลางท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลางท้องถิ่น  [409 Kb]
 
วันที่ : 05 กันยายน 2561 เวลา 15:15 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]