การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
      การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang Mai Provincial Resource Supportive Board) ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/2561  [0 Kb]
        วาระการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/2561  [0 Kb]
        รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 4/2561 (28 พ.ค.61)  [0 Kb]
 
วันที่ : 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 09:54 น.   แก้ไขล่าสุด : 02 สิงหาคม 2561 เวลา 09:03 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]