สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 22
      สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 22
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 22  [1,554 Kb]
 
วันที่ : 10 มิถุนายน 2561 เวลา 23:11 น.
ผู้บันทึก : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]