สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20
      สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20  [1,531 Kb]
 
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:44 น.
ผู้บันทึก : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]