สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 19
      สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 19
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 19  [237 Kb]
 
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:58 น.
ผู้บันทึก : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]