สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 16
      สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 16
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 16  [1,503 Kb]
 
วันที่ : 30 เมษายน 2561 เวลา 13:55 น.
ผู้บันทึก : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]