สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 15
      สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 15
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 15  [1,524 Kb]
 
วันที่ : 26 เมษายน 2561 เวลา 08:57 น.
ผู้บันทึก : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]