การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1
      เอกสารประกอบการประชุม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1"
เอกสารดาวน์โหลด
        คำกล่าวเปิด  [16 Kb]
        คำกล่าวรายงาน  [18 Kb]
 
วันที่ : 09 เมษายน 2561 เวลา 07:12 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน  [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]