คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
      แนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [2,225 Kb]
 
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:02 น.
ผู้บันทึก : นายพศิณ สุวรรณโกตา  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]