สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561
      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561  [1,166 Kb]
 
วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:26 น.
ผู้บันทึก : นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์]