การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในและสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง ดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานบาดเจ็บ/เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่  [43 Kb]
        หนังสือสั่งการปีใหม่กระทรวงฯ 2561  [3,187 Kb]
        แนวทางการดำเนินงานเทศกาลปีใหม่ 61สสจ.เชียงใหม่  [82 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  [816 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แนวทางการตรวจวัดระดับแ  [636 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการเก็บข้อมูลPher Accident (1)  [173 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การดำเนินงานป้องกัน(ต่อ)  [122 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ  [60 Kb]
        การดำเนินงานเทศกาลปีใหม่ สสอ.  [552 Kb]
        การดำเนินงานเทศกาลปีใหม่รัฐนอกสังกัด เอกชน  [337 Kb]
        การดำเนินงานเทศกาลปีใหม่รพช.  [599 Kb]
 
วันที่ : 18 ธันวาคม 2560 เวลา 16:22 น.   แก้ไขล่าสุด : 28 ธันวาคม 2560 เวลา 16:13 น.
ผู้บันทึก : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ]