แบบแสดงตัวเพื่อเข้ารับการคัดกรองและนัดหมายให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู(บ.108-2557-5)
      แบบแสดงตัวเพื่อเข้ารับการคัดกรองและนัดหมายให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู(บ.108-2557-5) ตามประกาศสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
 
วันที่ : 08 ธันวาคม 2560 เวลา 11:05 น.
ผู้บันทึก : นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ]