ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกเเละการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
      ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกเเละการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕(๕) แห่ง พรบ.วิชาชีพการเเพทย์แผนไทยฯ
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือเเสดงความประสงค์ขอเเจ้ง-เเก้ไขข้อมูล  [382 Kb]
        ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกเเละการเลือกตั้งกรรมการ  [431 Kb]
        บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย2  [9,158 Kb]
        บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย 1  [9,796 Kb]
 
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:38 น.   แก้ไขล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:07 น.
ผู้บันทึก : นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : EMS]