แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 รพ. เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        รายการแผน2  [15 Kb]
        รายการแผน1  [92 Kb]
        แผนรพ.วัดจันทร์ฯ  [31 Kb]
 
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:24 น.   แก้ไขล่าสุด : 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10:33 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]