เอกสารอบรมโครงการ" การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
      เอกสารประกอบการอบรม " การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
เอกสารดาวน์โหลด
        ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมการจัดจ้างฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [20,006 Kb]
 
วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:22 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]