แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 สสอ.แม่แจ่ม
      แผนประจำปี สสอ.แม่แจ่ม
เอกสารดาวน์โหลด
        แผน  [817 Kb]
        แผน  [810 Kb]
        แผน  [833 Kb]
        แผน  [823 Kb]
        แผน  [810 Kb]
        แผน  [813 Kb]
        แผน  [819 Kb]
        แผน  [815 Kb]
        แผน  [814 Kb]
        แผน  [809 Kb]
        แผน  [802 Kb]
        แผน  [883 Kb]
        แผนสสอ.แม่แจ่ม  [490 Kb]
 
วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:25 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]