แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การเแพทย์ พ.ศ.2561  [476 Kb]
 
วันที่ : 29 กันยายน 2560 เวลา 11:54 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]